Transport občutljivejšega blaga je naša posebnost ...

Verjetno večkrat opazite, kako se zaradi nenehnega hitenja na vsakem koraku pojavljajo majhne nezavedne napake? Pri transportu občutljivega blaga, kot so zdravila, kri, krvni pripravki, plazma ..., ni prostora za napake.

Dobra oprema, natančno načrtovanje logističnega postopka v veliki meri preprečijo možnost napak. Še vedno pa ostaja človeški dejavnik. Zaposleni, ki sodelujejo v tem postopku, morajo imeti ustrezna znanja. Razumeti morajo standardne postopke za zdravila in dobro distribucijsko prakso, se zavedati pomembnosti hladne verige zdravil in ukrepov ob odstopanju od predpisanih pogojev.

Kot smo že pisali v naših mesečnih novičkah, smo dnevno prisotni v vseh večjih bolnicah in zdravstvenih domovih po Sloveniji, pred kratkim pa smo našo mrežo še okrepili z novim partnerstvom, na katerega smo zelo ponosni. Partnersko smo se povezali s podjetjem Roche farmacevtska družba, d. o. o., ki je del skupine Roche prisotne po vsem svetu.

Podjetje spada med vodilna podjetja na področju prodaje zdravil in diagnostičnih izdelkov v Sloveniji. Trenutno opravljamo logistiko divizije Diagnostika in skrbimo, da je večina laboratorijev zdravstvenih ustanov  v Sloveniji, redno in pravočasno oskrbljena z njihovimi izdelki.

Logistiko opravljamo v skladu z standardi ISO 9000 in ISO 22000. Za transport blaga podjetja Roche uporabljamo 4 vozila za redni transport. Stalno so v pripravljenosti tudi nadomestna vozila. Izredne prevoze opravljamo z dodatnimi vozili. 

Kakovost opravljenih transportov se odraža pri pravilni izvedbi kritičnih točk (naklad, razklad, sortiranje ...). Ravnanje z blagom na teh točkah je zato natančno določeno z jasno napisanim standardnim operativnim postopkom, ki ga redno in brez izjem izvajajo vsi zaposleni. To zagotavlja, da se hladna veriga nikoli ne prekine. Redni vizualni pregled vsebine in odkrivanje morebitnih poškodb ter podpisovanje kontrolnih listov zagotavljajo popolno sledljivost. Vse blago je dostavljeno v istem dnevu po celotnem ozemlju Slovenije najpozneje do 14.00. 

Več o opremi za transport pod različnimi temperaturnimi režimi si lahko preberete v temi novičk na levi strani.

V primeru poškodb oz. drugih razlogov se blago vrne v skladišče označeno z oznako Karantena. Tudi skladišče je primerno certificirano in opremljeno za shranjevanje pod ustreznim temperaturnim režimom.

Ekipa podjetja City Express se zaveda občutljivosti tovrstnih transportov, zato je bilo v organizacijo vloženega že veliko truda in še več v samo izvedbo. Proces se bomo trudili izboljševati tudi v prihodnosti. V izvedbo nameravamo vpeljati mobilne skenerje s črtno kodo, sledenje prek interneta v realnem času ... ter na ta način še dodatno zmanjšati možnost človeških napak, saj je od kakovosti tovrstnih transportov odvisna zaloga zdravil, pripravkov in drugih aparatur v bolnišnicah ter zdravstvenih domovih.

Opis opreme za hlajeni transport:

 

1. Vozni park

 

2. Hladilne skrinje

 

3. Skrinje za suhi led

 

4. Hladilne torbe

 

5. Datalogerji 

Sebastjan je v podjetju zaposlen približno eno leto.

Všeč so mu nove naloge, ki jih je prineslo sodelovanje s podjetjem Roche. 

Z veseljem se udeležuje internih izobraževanj. Pomembnosti dobro opravljenega dela pa se še kako zaveda.

Za odjavo od e-novic vpišite svoj e-mail naslov: