Promocijsko oglasno trženje - City Express promocija

Ali tudi pri vas iščete primerno razmerje med stroški promocije in njene učinkovitosti? Poleg prodornosti oglasa je izrednega pomena tudi način oglaševaja, ki naredi naše podjetje oz. blagovno znamko prepoznavno širokemu krogu naših bodočih kupcev! 

Promocijsko oglasno trženje podjetja City Express je  zagotovo najučinkovitejši načinov za dosego končnih kupcev! 

Naša promocijska ponudba je sestavljena iz treh delov:

1.  Vaše reklamno sporočilo na nadgradnjah osmih vozil bo zelo dobro vidno in osvetljeno iz dveh strani!

 ●  25 vozil, od tega 8 z nadgradnjo, se pojavlja po celotni mestni občini Ljubljana tekom celotnega dneva.

 ●  Relacijska vozila so dnevno prisotna po avtocestnem križu celotne Slovenije.

2.  Vaš oglas v velikosti A3 formata na zadnji strani nahrbtnikov osmih kolesarjev in motoristov.

 ●  Prisotni so po celotnem centru Ljubljane, kjer so zaradi svoje dinamike in atraktivnih oblačil zares opazni.

3.  Dostava letakov ali kakršnih koli vzorčkov (sampling) direktno v roke vaše bodoče stranke.

 ●  Zaradi popularnosti naših kurirjev bo vaš letak ali vzorček vedno sprejet z dobro voljo!

S celostno ponudbo City Express promocije zaobjamemo mesečno:

Dnevno se torej pojavimo pri več kot 300 poslovnih partnerjih, kar zagotavlja možnost direktne komunikacije z 10 000 zaposlenimi v podjetjih naših strank. 86% naših ključnih kontaktov so ženske, 14% je moških -  pretežno v velikih slovenskih prodjetjih. Naši kurirji imajo vzpostavljen stik in zaupanje s podjetjem, prav zato je to še dodaten razlog, da našim kurirjem stranke zaupajo tudi takrat, ko jim bo prinesel vaše promocijsko darilo. Prepričani smo, da bi se zadovoljstvo z našimi storitvami tako preneslo tudi na vaš izdelek, letak ali storitev, saj so naši kurirji sprejeti z dobro voljo in nasmehom.

Zaupajte nam promocijo vaše blagovne znamke in prepričali se boste o prodajnem in promocijskem učinku!

Kolektiv podjetja City Express

Ali ste že skrajšali svoje tranzitne čase na minimum? Sedaj jih lahko skrajšate še bolj z City Express Hitrimi paketi !

Z veseljem opravlja dnevne naloge, ki jih je novo delovno mesto Vodja kurirjev prineslo, ter na ta način zagotavlja izredno visoko kvaliteto izvedenih storitev vseh 25 kurirjev.

Za uporabo te funkcionalnosti se morate strinjati z uporabo piškotkov (več o tem): Strinjam se