Vročanje

Cityexpress je vpisan v register sodnih vročevalcev - naša ekipa izobraženih kurirjev opravlja vročanja v skladu z ZUP, ZPP in ZKP.

Storitve vročanja opravimo en dan po prejemu pisanja, oziroma na željo stranke tudi isti dan.

Pisanja lahko sprejemamo po pošti, oziroma po dogovoru poskrbimo za tiskanje obvestil in vročilnic.

Po vsaki izvršeni storitvi vam predložimo natančno specifikacijo, ki vsebuje podatke:

  • naročnik, ki je odredil pisanje
  • datum prejema pisanj, datum vaše dostavnice (kdaj ste jo izdali) in datum obdelave pisanj
  • zaporedna številka storitve
  • opravilna številka pisanj
  • navedba naslovnika
  • število poskusov vročanja po datumih in opombe k oddaji pisanja (kje je bilo puščeno obvestilo, pridobljene informacije o naslovniku, komu je bilo pisanje vročeno ...)
  • status pisanja: vročeno, vrnjeno, vrnjeno – nevročljivo, vrnjeno – neuspešno
  • v primeru, da pisanja ni bilo mogoče dostaviti, vam vedno posredujemo povratno informacijo
  • storitev je na voljo tako pogodbenim kot nepogodbenim strankam – za več informacij se obrnite na prodaja@cityexpress.si.