Kakovost poslovanja

Kakovost, zanesljivost in urejenost naših poslovnih procesov določa certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008. Naš certifikat sistema vodenja varnosti živil ISO 22000:2005 pa vam zagotavlja varnost in neoporečnost prevoza živil.

Za doseganje visoke kakovosti poslovanja smo izdelali dober in učinkovit organizacijski sistem, ki ga redno vzdržujemo in ki vključuje vse funkcije v podjetju. To nam prinaša konkurenčno prednost, saj redno izboljšujemo naše storitve, sledimo novim tehnološkim trendom in se na ta način vsak dan trudimo zadovoljevati nove potrebe naših dragocenih poslovnih partnerjev.

City Express d.o.o. je nosilec certifikata ISO 9001, ki našim strankam jamči kakovost storitev in procesov poslovanja, hkrati pa spodbuja razvoj naših storitev.

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Temelji na 8 načelih kakovosti, ki so nujna za dobro poslovno prakso v podjetju City Express. Načela, ki jih torej podjetje City Express redno vzdržuje in jih je vzelo za svoja ter so nujno potrebna  za vzdrževanje standarda ISO 9000, so sledeča:

 • osredotočenost na odjemalce,
 • vodenje,
 • vključevanje ljudi,
 • procesni pristop,
 • sistemski pristop k vodenju,
 • nenehno izboljševanje,
 • odločanje na podlagi dejstev,
 • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

Še posebej pa smo ponosni na certifikat ISO 22000:2005, ki ima za nas velik pomen, saj dokazuje, da smo se zavestno opredelili za najbolj kakovostne nadzorovane prevoze na področju hrane in živil.

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je v letu 2005 izdala samostojni standard ISO 22000:2005 – Sistemi vodenja varnosti živil – zahteve za vse organizacije v prehranski verigi. Predstavlja rešitev za poenotenje vseh standardov za zagotavljanje varnosti živil, ki so trenutno mednarodno priznani. ISO 22000:2005 združuje vse zahteve sistema HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Standard je uporaben v vseh fazah prehranske verige.

Ključi, po katerih poteka vzdrževanje standards ISO 22000, so sledeči:

 • harmonizacija zahtev glede vodenja varnosti živil v živilskih in z živili povezanih dejavnosti na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju
 • višji nivo zagotavljanja varnosti živil
 • izpolnjevanje in preseganje zahtev zakonodaje
 • izponjevanje še dodatnih 7 načel HACCP elementov dobre proizvodnje in higienske prakse.

Ker živila ne smejo vsebovati najrazličnejših patogenih mikroorganizmov in parazitov ter njim sorodnih oblik, ki lahko pripeljejo do okužbe človeka, so kritične točke, pri katerih je nujno potrebno zagotavljati stalen nadzor, prav prevzem skladiščenje in prodaja. Najbolj pomembno pri tem je natančna vzpostavitev preventivnega nadzora in beleženja. Ključne točke standarda ISO 22000 morajo biti sistemsko zagotovljene na enak način za transport vsega delikatnega blaga v zdravstveni dejavnosti.