O podjetju

Polna firma:

 

CITY EXPRESS kurirske storitve d.o.o.

Skrajšana firma:

 

CITY EXPRESS d.o.o.

Naslov:

 

Toplarniška 1 b, 1000 Ljubljana

ID številka za DDV:

 

SI 98520717

Matična številka:

 

5526949

Transakcijski račun:

 

TRR 33000-0003379568
HYPO ALPE-ADRIA-BANK, D. D., Ljubljana

Številka vložka v sodni register:

 

11347300 z dne 10.1.1994

Direktor:

 

Janez Vengušt

Osnovni kapital:

 

221.716,00 EUR

Šifra dejavnosti:

 

53.200 DRUGA POŠTNA IN KURIRSKA DEJAVNOST

Telefon:

 

01 200 22 00 (Ljubljana)

E-pošta:

 

info@cityexpress.si

Zgodovina

Leta 1991, kamor segajo korenine podjetja City Express, se je začela odvijati zgodba sedanjega stabilnega podjetja z zdravimi koreninami. Podjetje, ki šteje 45 redno zaposlenih in drugih poslovnih partnerjev, se ponaša s 5 trdnimi stebri poslovanja:

 • kurirske storitve

 • vročanja pisanj s pooblaščenimi sodnimi vročevalci

 • transport s hladno verigo

 •  hitri paket

 • paketna distribucija

Sedanji lastnik in direktor Peter Gregorc je zgodbo podjetja začel takorekoč »iz nič«. V stanovanju svojih staršev je imel na voljo telefon, ki je bilo zadostno orodje za začetek. Z lastnim kolesom je dostavljal pisma in druge pošiljke, kar je bilo v tistem času zadosti, da se je podjetje hitro razvijalo. Pred njegovim odhodom na študij v Ameriko se mu je pridružil partner Robert Lampič. 25-letna poslovna tradicija je izoblikovala podjetje v današnjo formo, ki pa je seveda prav zaradi hitrih sprememb na trgu tudi v današnjem času zelo spremenljiva.

Mejniki, ki so tekom let zaznamovali podjetje:

1993 – vpeljava 1. informacijskega sistema “Catania”, informacijske podpore strankam, ter sistema za sledenje pošiljk

1997 – širitev podjetja na celjsko območje

1999 – širitev podjetja na mariborsko območje

2000 - pridobitev certifikata ISO 9001

2000 – začetek vročanja sodnih pisanj s pooblaščenimi sodnimi vročevalci (pridobitev dovoljenja Ministrstva za pravosodje)

2005 - začetek storitev prevozov pod kontroliranimi temperaturnimi pogoji – 3. steber podjetja

2008 - pridobitev certifikata ISO 22000

2010 – začetek storitev Hitri paket – 4. steber podjetja

 • vpeljava novih načinov izvedbe operativnih postopkov ter vzpostavitev ključnih točk, po katerih je izvajana redna kontrola

 • vpeljava novih prodajnih pristopov (CRM)

 • prenova celostne grafične podobe podjetja

2011 – širitev nabora storitev s paketno distribucijo – uvedena dostava naslednji delovni dan po celotni Sloveniji – 5. steber podjetja

2012 - podjetje predstavi aplikacijo za odpremljanje paketov –WPD;

 • razširitev mreže kurirjev in pogodbenikov

 • razvoj novih dodatnih storitev, kot so odkupnina, dobavnica, klic pred dostavo, SMS/e-mail pred dostavo, sledenje, prevzem na drugem naslovu…

 • širjenje nabora storitev v letu 2016 z “drop-off pointi” po celi Sloveniji ter informacijskim portalom za stranke

Poslanstvo in vizija

Vizija

Utrjujemo položaj celovitega in kakovostnega slovenskega ponudnika logističnih storitev z močnimi partnerskimi povezavami v tujini. To samostojno dosegamo s krepitvijo močnih dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov na področju razvoja, logistike in trženja naših storitev.

Poslanstvo

Smo močna in uspešna logistična skupina za prevoz različnih pošiljk. Naša osnovna naloga je zagotoviti uporabnikom kvalitetne logistične storitve. Uresničujemo jo s široko in pestro paleto storitev – kurirske storitve, paketna logistika 24ur, prevozi v in iz EU, prevozi pod kontroliranimi temperaturnimi pogoji v Sloveniji in tujini, vročanje pisanj, ... Zaposlujemo visoko motivirane, profesionalne kurirje. Stranke so naše bistvo. Z ustvarjanjem neprecenljivih možnosti za stranke, sodelavce in partnerje oblikujemo prihodnost v logistiki.

Vrednote

Hitrost in prilagodljivost

Znanje, delavnost, iznajdljivost in kreativnost nam omogočajo, da smo hitri. Naš cilj je biti najboljši – ne le pri dostavi pošiljk, temveč tudi pri odkrivanju novih potreb na trgu. To dosegamo z učinkovitim upravljanjem operativnih procesov, usklajeno distribucijo in upoštevanjem mednarodnih standardov. S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo izzive, ki nam jih postavljajo različne tržne in konkurenčne zahteve. Znamo se spoprijeti z vsemi izzivi. S prilagodljivimi rešitvami znamo upravičiti pričakovanja partnerjev.

Zaupanje in partnerstvo

V podjetju City Express gradimo dobre odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev: kupcev, dobaviteljev in vseh ostalih, ki so del poslovnega okolja. Samo z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.

Učinkovitost in inovativnost

Pot k dobrim rezultatom je ustvarjanje vzdušja, ki ljudi motivira k inovativnosti in ustvarjalnosti. Zato sodelavce vzpodbujamo, da predlagajo svoje ideje. Skupaj vedno znova iščemo nove rešitve in storitve za zadovoljstvo naših kupcev.

Skozi odgovornost, veselje do dela, kreativnost, fleksibilnost ter odprtost poudarjamo tiste vrednote, ki že odlikujejo City Express, ter odpiramo vrata tistim, ki nas bodo bogatile v bodoče.